Știați că se face… artă
Pe palete de-nghețată?!?
Cu migală și răbdare
Și cu multă-ndemânare.
Lucrând pe fiece parte,
A ieșit… un semn de carte.